Tue 20/11 11:35
Sichuan Jinqiang - Guangdong Southern Tigers Chinese CBA
Handicap 2-Weg-Wette
Sichuan Jinqiang +23.5
1.83
Guangdong Southern Tigers -23.5
1.83
Gesamtpunkte
Mehr als 213.5
1.83
Weniger als 213.5
1.83
Gesamtpunkte Gerade/Ungerade
Ungerade Anzahl
1.83
Gerade Anzahl
1.83