Thu 29/09 01:00 Hebraica Macabi - Deportivo Valdivia Südamerika