Fri 14/10 19:40 Renzo Olivo - Pedro Sousa Buenos Aires-2 Challenger