Dameneinzel

Inplay & Anstehend

HEUTE - 17th Jan

Evgeniya Levashova
Vanda Lukacs
S 0 0
G 2 1
P 0 0
Evgeniya Levashova
2.90
Vanda Lukacs
1.36
ITF-Turniere - Dameneinzel
Evgeniya Levashova - Vanda Lukacs
17 Jan 16:35
7 Mehr
Spiel-/Matchwetten
Evgeniya Levashova
2.90
Vanda Lukacs
1.36
Sieger des nächsten Spiels
Evgeniya Levashova
1.75
Vanda Lukacs
1.95
Gewinner des laufenden Satzes
Evgeniya Levashova
2.50
Vanda Lukacs
1.44