Mon 13/11 08:00
Klok, Denys - Polyakov, Vladimir ITF Men Finland F4
1-X-2
Klok, Denys
1.57
Polyakov, Vladimir
2.25
Satz 1 Ergebnis
Klok, Denys
1.61
Polyakov, Vladimir
2.20
Satz 2 Ergebnis
Klok, Denys
1.61
Polyakov, Vladimir
2.20