Tue 06/03 09:30
Antal Van Der Duim - Balzerani, Riccardo ITF Men Greece F2
1-X-2
Antal Van Der Duim
1.16
Balzerani, Riccardo
4.50
Satz 1 Ergebnis
Antal Van Der Duim
1.25
Balzerani, Riccardo
3.50
Satz 2 Ergebnis
Antal Van Der Duim
1.25
Balzerani, Riccardo
3.50