Thu 14/06 05:10
Lee, Eunhye - Koike, Satsuki ITF Women Gyeongsan
1-X-2
Lee, Eunhye
1.11
Koike, Satsuki
6.00
Satz 1 Ergebnis
Lee, Eunhye
1.20
Koike, Satsuki
4.33
Satz 2 Ergebnis
Lee, Eunhye
1.20
Koike, Satsuki
4.33
Satz 1 Spiele insgesamt - Gerade/Ungerade
Ungerade Anzahl
2.10
Gerade Anzahl
1.66
Satz 2 Spiele insgesamt - Gerade/Ungerade
Ungerade Anzahl
2.10
Gerade Anzahl
1.66