Wed 19/10 13:00
VC As Nizhniy Novgorod 2 - 0 Dynamo-VyatGU
VC As Nizhniy Novgorod
Sätze
2
Pkte.
24
Dynamo-VyatGU
0
10
Who will win point 37? To win point 37? Satz = 3
VC As Nizhniy Novgorod
1.20
Dynamo-VyatGU
4.33
Who will win point 38? To win point 38? Satz = 3
VC As Nizhniy Novgorod
1.16
Dynamo-VyatGU
4.50
Who will win point 39? To win point 39? Satz = 3
VC As Nizhniy Novgorod
1.12
Dynamo-VyatGU
5.50