Sun 16/10 09:30
VLXD Binh Duong 2 - 0 Quan Khu 4
VLXD Binh Duong
Sätze
2
Pkte.
24
Quan Khu 4
0
11
Who will win point 38? To win point 38? Satz = 3
VLXD Binh Duong
1.36
Quan Khu 4
3.00
Who will win point 39? To win point 39? Satz = 3
VLXD Binh Duong
1.36
Quan Khu 4
3.00
Who will win point 40? To win point 40? Satz = 3
VLXD Binh Duong
1.44
Quan Khu 4
2.62