10:10 Angle Park
Rennergebnisse
1.
Splish Splashin
15.00 S
2.
Dyna Norfolk
13.00 P
3.
Wheel Spinner
1.50 P
FORECAST
1.
Splish Splashin
15.00 S
2.
Dyna Norfolk
13.00 P
Gewinnanteil
159.97
TRICAST
1.
Splish Splashin
15.00 S
2.
Dyna Norfolk
13.00 P
3.
Wheel Spinner
1.50 P
Gewinnanteil
265.00