16:35 Turffontein
Rennergebnisse
1.
Odd Rob 2. Fav
5.50 S
1.
Hermoso Mundo Fav
3.50 S
3.
Taegans Jet
29.00 P
FORECAST
1.
Odd Rob 2. Fav
5.50 S
1.
Hermoso Mundo Fav
3.50 S
Gewinnanteil
6.50
FORECAST
1.
Odd Rob 2. Fav
5.50 S
1.
Hermoso Mundo Fav
3.50 S
Gewinnanteil
8.09
TRICAST
1.
Odd Rob 2. Fav
5.50 S
1.
Hermoso Mundo Fav
3.50 S
3.
Taegans Jet
29.00 P
Gewinnanteil
153.00
TRICAST
1.
Odd Rob 2. Fav
5.50 S
1.
Hermoso Mundo Fav
3.50 S
3.
Taegans Jet
29.00 P
Gewinnanteil
138.00