18:49 Crayford
Rennergebnisse
1.
Lynton Mia
3.50 S
2.
Tinas Sarah
7.00 P
3.
Danny Paradise
3.50 P
FORECAST
1.
Lynton Mia
3.50 S
2.
Tinas Sarah
7.00 P
Gewinnanteil
18.68
TRICAST
1.
Lynton Mia
3.50 S
2.
Tinas Sarah
7.00 P
3.
Danny Paradise
3.50 P
Gewinnanteil
46.00