20:52 Hove
Rennergebnisse
1.
Ballymac Pod
7.00 S
2.
Brickhill Jacksy
7.00 P
3.
Rocket Shot
3.50 P
FORECAST
1.
Ballymac Pod
7.00 S
2.
Brickhill Jacksy
7.00 P
Gewinnanteil
42.88
TRICAST
1.
Ballymac Pod
7.00 S
2.
Brickhill Jacksy
7.00 P
3.
Rocket Shot
3.50 P
Gewinnanteil
115.00