13:05 Chantilly
Rennergebnisse
1.
Dolokhov Fav
2.75 S
2.
If I Say So
4.50 P
FORECAST
1.
Dolokhov Fav
2.75 S
2.
If I Say So
4.50 P
Gewinnanteil
9.30