Fri 23/09 23:00 Divino/Jundiai vs Sao Jose Colinas Shopping Women Brazilian