NBL

Inplay & Upcoming

14th Jan

16:45
BC Kolin vs USK Praha
BC Kolin
1/4
USK Praha
5/2
18:00
Basketball Svitavy vs BK Opava
Basketball Svitavy
11/20
BK Opava
13/10
Czech - NBL
BC Kolin vs USK Praha
14 Jan 16:45
2 More
Money Line
BC Kolin
1/4
USK Praha
5/2
Point Spread
BC Kolin -7.5
17/20
USK Praha +7.5
17/20
Czech - NBL
Basketball Svitavy vs BK Opava
14 Jan 18:00
2 More
Money Line
Basketball Svitavy
11/20
BK Opava
13/10
Point Spread
Basketball Svitavy -3.5
17/20
BK Opava +3.5
17/20