Liga Telemach

Inplay & Upcoming

TODAY - 7th Dec

19:00
KK Zlatorog Lasko vs KK Krka Novo Mesto
KK Zlatorog Lasko
4/7
KK Krka Novo Mesto
5/4
Slovenian - Liga Telemach
KK Zlatorog Lasko vs KK Krka Novo Mesto
7 Dec 19:00
5 More
Money Line
KK Zlatorog Lasko
4/7
KK Krka Novo Mesto
5/4
Point Spread
KK Zlatorog Lasko -3.5
10/11
KK Krka Novo Mesto +3.5
4/5
Total Points
Over 155.5
10/11
Under 155.5
4/5