Tue 18/10 15:00
Avtomobilist Yekaterinburg 2 - 2 Lokomotiv Yaroslavl (1-2, 1-0)PP
Match betting 60 mins only Who will win the match?
Avtomobilist Yekaterinburg
SUSP
Draw
SUSP
Lokomotiv Yaroslavl
SUSP
Match betting Inc OT or pens Who will win the match?
Avtomobilist Yekaterinburg
SUSP
Lokomotiv Yaroslavl
SUSP
Total Goals
Over Under
Total goals 60 mins only (O/U)
6.5 SUSP
6.5 SUSP
Total Goals
Over Under
Total Goals 60 mins only (O/U) 2
7.5 SUSP
7.5 SUSP
Next goal 60 mins only Who will score the next goal? Goal = 4
Avtomobilist Yekaterinburg
SUSP
Lokomotiv Yaroslavl
SUSP
No Goal
SUSP
Total goals 60 minutes only How many goals will be scored in the match?
4 Goals
SUSP
5 Goals
SUSP
6 Goals
SUSP
7 Goals
SUSP
8 Goals
SUSP
Show more
Handicap Betting
Avtomobilist Yekaterinburg Lokomotiv Yaroslavl
Handicap betting 60 mins only
+1.5 SUSP
-1.5 SUSP
Avtomobilist Yekaterinburg Lokomotiv Yaroslavl
Handicap betting 60 mins only 2
-1.5 SUSP
+1.5 SUSP
Avtomobilist Yekaterinburg Lokomotiv Yaroslavl
Pd 2 Handicap betting
-0.5 SUSP
+0.5 SUSP
Avtomobilist Yekaterinburg Lokomotiv Yaroslavl
Pd 2 Handicap betting 2
-1.5 SUSP
+1.5 SUSP