Tue 18/10 15:00
Avtomobilist Yekaterinburg 2 - 2 Lokomotiv Yaroslavl
Match betting 60 mins only Who will win the match?
Avtomobilist Yekaterinburg
11/5
Draw
2/1
Lokomotiv Yaroslavl
6/5
Match betting Inc OT or pens Who will win the match?
Avtomobilist Yekaterinburg
6/5
Lokomotiv Yaroslavl
8/13
Total Goals
Over Under
Total goals 60 mins only (O/U)
6.5 17/20
6.5 17/20
Total Goals
Over Under
Total Goals 60 mins only (O/U) 2
7.5 2/1
7.5 1/3
Next goal 60 mins only Who will score the next goal? Goal = 4
Avtomobilist Yekaterinburg
13/10
Lokomotiv Yaroslavl
5/6
No Goal
8/1
Total goals 60 minutes only How many goals will be scored in the match?
4 Goals
8/1
5 Goals
11/2
6 Goals
12/5
7 Goals
16/5
8 Goals
17/4
Show more
Handicap Betting
Avtomobilist Yekaterinburg Lokomotiv Yaroslavl
Handicap betting 60 mins only
+1.5 1/4
-1.5 5/2
Avtomobilist Yekaterinburg Lokomotiv Yaroslavl
Handicap betting 60 mins only 2
-1.5 21/5
+1.5 2/15
Avtomobilist Yekaterinburg Lokomotiv Yaroslavl
Pd 2 Handicap betting
-0.5 4/11
+0.5 15/8
Avtomobilist Yekaterinburg Lokomotiv Yaroslavl
Pd 2 Handicap betting 2
-1.5 11/4
+1.5 2/9