Thu 13/10 05:44
Takuto Niki 1 - 0 Rio Noguchi
Takuto Niki
Sets
1
Pts
6
Rio Noguchi
0
4
Match betting Who will win the match? Format: 3 sets - Tiebreak in the last set.
Takuto Niki
SUSP
Rio Noguchi
SUSP
Next game winner Who will win the next game? - Game 23
Takuto Niki
SUSP
Rio Noguchi
SUSP
Next game score betting What score will win the next game? - Game 23
Takuto Niki to win to love
SUSP
Takuto Niki to win to 15
SUSP
Takuto Niki to win to 30
SUSP
Takuto Niki to win after deuce
SUSP
Rio Noguchi to win to love
SUSP
Show more