Sat 01/10 18:00
Jan Choinski 1 - 0 Denis Shapovalov
Jan Choinski
Sets
1
Pts
40
Denis Shapovalov
0
15
Match betting Who will win the match? {Variation}
Denis Shapovalov
22/1
Set betting What will the score of the match be in sets?
Jan Choinski 2-0
1/50
Denis Shapovalov 2-1
22/1
Set Winner
Who will win the current set? - Set {CurrentSet}
Denis Shapovalov
Current set winner
16/1
Next game score betting What score will win the next game? - Game {NextGame}
Jan Choinski to win to love
22/1
Denis Shapovalov to win after deuce
7/2