Sat 22/10 13:00 BBTS Bielsko-Biala vs GKS Katowice Polish