Sat 01/12 16:00
PVK Olymp Praha Women 0 - 0 VK Prostejov Women
PVK Olymp Praha Women
Sets
0
Pts
11
VK Prostejov Women
0
12
Match Betting
PVK Olymp Praha Women
3/1
VK Prostejov Women
2/9
1st Set Winner
PVK Olymp Praha Women
5/2
VK Prostejov Women
2/7
Set Betting
3-0 16/1
3-1 10/1
3-2 8/1
0-3 5/4
1-3 5/2
2-3 11/2
Total Points
Over Under
|Away Team Total Points
86.5 5/6
86.5 5/6
Over Under
1st Set Total Points
46.5 Evens
46.5 8/11
Over Under
2nd Set Total Points
44.5 8/11
44.5 Evens
Over Under
Home Team Total Points
77.5 5/6
77.5 5/6
Handicap Betting
PVK Olymp Praha Women VK Prostejov Women
Set Handicap
+2.5 4/7
-2.5 5/4
PVK Olymp Praha Women VK Prostejov Women
1st Set Handicap
+3.5 8/11
-3.5 Evens
PVK Olymp Praha Women VK Prostejov Women
2nd Set Handicap
+3.5 5/6
-3.5 5/6
1st Set Race to 15 Points
PVK Olymp Praha Women
3/1
VK Prostejov Women
2/9
1st Set Race to 20 Points
PVK Olymp Praha Women
5/2
VK Prostejov Women
2/7
2nd Set Winner
PVK Olymp Praha Women
2/1
VK Prostejov Women
4/11
2nd Set Race to 5 Points
PVK Olymp Praha Women
6/4
VK Prostejov Women
1/2
2nd Set Race to 10 Points
PVK Olymp Praha Women
13/8
VK Prostejov Women
4/9
2nd Set Race to 15 Points
PVK Olymp Praha Women
7/4
VK Prostejov Women
2/5
2nd Set Race to 20 Points
PVK Olymp Praha Women
2/1
VK Prostejov Women
4/11
Total Sets Over/Under
Over 3.5
8/11
Under 3.5
Evens
Total Match Points
Over 171.5
5/6
Under 171.5
5/6
Total Match Points Odd/Even
Odd
5/6
Even
5/6
Home Team Total Points Odd/Even
Odd
5/6
Even
5/6
Away Team Total Points Odd/Even
Odd
1/2
Even
6/4