16:55 Fakenham
Race Results
1st
Melekhov
W
2nd
Arch My Boy
P
3rd
Imperial Knight
P
FORECAST
1st
Melekhov
W
2nd
Arch My Boy
P
Dividend
4.00
Win/place
Dividends Win
Dividends Place
1st
Melekhov
£1.50
1.10 W
Tote Results
Results
Exacta
MelekhovArch My Boy £4.50
Trifecta
MelekhovArch My BoyImperial Knight £13.40