12:20 Scottsville
Race Results
1st
Premier Dance
9/2 W
2nd
Expresso Martini
11/1 P
3rd
Onesie
9/4 P
FORECAST
1st
Premier Dance
9/2 W
2nd
Expresso Martini
11/1 P
Dividend
57.58
Non Runners
Fonteyn
V
Logans Legacy
V
Marching Matilda
V
Roys Kaitrina
V
Spanish Lady
V
Miss Midas
V