Fri 30/09 18:00 Baskets Bonn v Skyliners Frankfurt German
Money Line
Baskets Bonn
1/2
Skyliners Frankfurt
7/5
Point Spread
Baskets Bonn -4.5
10/11
Skyliners Frankfurt +4.5
4/5
Total Points
Over Under
Total Points
150.5 17/20
150.5 17/20
Over Under
Total points in 1st half
74.5 17/20
74.5 17/20
1st Half Point Spread
Baskets Bonn -2.5
17/20
Skyliners Frankfurt +2.5
17/20