Q1 05:03
BC Enisey Krasnoyarsk 7 9 BC Nizhny Novgorod
BC Enisey Krasnoyarsk
Q1
7
Q2
Half
7
Q3
Q4
Total
7
BC Nizhny Novgorod
9
9
9
0
3 Pointers
1
3
2 Pointers
3
1
Free Throws
0
Money Line
BC Enisey Krasnoyarsk
7/4
BC Nizhny Novgorod
4/11
Point Spread
BC Enisey Krasnoyarsk +5.5
4/5
BC Nizhny Novgorod -5.5
20/23
Total Points
Over Under
Total Points
165.5 20/23
165.5 4/5
Over Under
Total points in 1st half
77.5 20/23
77.5 4/5
Over Under
1st Quarter Total Points
37.5 10/11
37.5 3/4
Over Under
Team 1 Total Points
79.5 4/5
79.5 20/23
Over Under
Team 2 Total Points
85.5 10/11
85.5 4/5
1st Half Point Spread
BC Enisey Krasnoyarsk +3.5
5/6
BC Nizhny Novgorod -3.5
17/20
Winning margins
BC Enisey Krasnoyarsk 1 - 2
10/1
BC Enisey Krasnoyarsk 3 - 6
7/1
BC Enisey Krasnoyarsk 7 - 9
13/1
BC Enisey Krasnoyarsk 10 - 13
16/1
BC Enisey Krasnoyarsk 14 - 16
33/1
Show more