Fri 30/09 11:00 Brave Thunders Kanagawa v Yokohama B-Corsairs Japanese
Money Line
Brave Thunders Kanagawa
2/13
Yokohama B-Corsairs
19/5
Point Spread
Brave Thunders Kanagawa -9.5
17/20
Yokohama B-Corsairs +9.5
17/20
Total Points
Over Under
Total Points
151.5 17/20
151.5 17/20