Sat 01/10 07:00 Brave Thunders Kanagawa v Yokohama B-Corsairs Japanese
Money Line
Brave Thunders Kanagawa
2/11
Yokohama B-Corsairs
10/3
Point Spread
Brave Thunders Kanagawa -8.5
17/20
Yokohama B-Corsairs +8.5
17/20
Total Points
Over Under
Total Points
154.5 10/11
154.5 4/5