Sat 24/09 10:00 Yokohama B-Corsairs v Sunrockers Tokyo Japanese
Money Line
Yokohama B-Corsairs
11/10
Sunrockers Tokyo
2/3
Point Spread
Yokohama B-Corsairs +2.5
17/20
Sunrockers Tokyo -2.5
17/20
Total Points
Over Under
Total Points
153.5 17/20
153.5 17/20