Sun 16/10 19:00 Baskonia v BC Andorra Spanish
Money Line
Baskonia
1/12
BC Andorra
11/2
Point Spread
Baskonia -12.5
17/20
BC Andorra +12.5
17/20
Total Points
Over Under
Total Points
164.5 17/20
164.5 17/20
Over Under
Total points in 1st half
81.5 17/20
81.5 17/20
Over Under
1st Quarter Total Points
41.5 17/20
41.5 17/20
1st Half Point Spread
Baskonia -7.5
10/11
BC Andorra +7.5
4/5