Fri 23/09 23:00 Divino/Jundiai v Sao Jose Colinas Shopping Women Brazilian