VTB United League

Inplay & Upcoming

23rd Feb

17:30
BK VEF Riga v BC Nizhny Novgorod
BK VEF Riga
17/20
BC Nizhny Novgorod
17/20
European - VTB United League
BK VEF Riga v BC Nizhny Novgorod
23 Feb 17:30
5 More
Money Line
BK VEF Riga
17/20
BC Nizhny Novgorod
17/20
Point Spread
BK VEF Riga -0.5
17/20
BC Nizhny Novgorod +0.5
17/20
Total Points
Over 175.5
4/5
Under 175.5
10/11