Sat 15/10 19:00 Strasbourg IG v Le Portel French
Money Line
Strasbourg IG
1/10
Le Portel
5/1
Point Spread
Strasbourg IG -11.5
17/20
Le Portel +11.5
17/20
Total Points
Over Under
Total Points
154.5 4/5
154.5 10/11
Over Under
Total points in 1st half
76.5 4/5
76.5 10/11
1st Half Point Spread
Strasbourg IG -6.5
17/20
Le Portel +6.5
17/20