Q2 3:43
Khimki-Podmoskovie 29 26 BK Novosibirsk
Khimki-Podmoskovie
Q1
18
Q2
11
Half
29
Q3
Q4
Total
29
BK Novosibirsk
15
11
26
26
5
3 Pointers
3
7
2 Pointers
6
0
Free Throws
5
Money Line
Khimki-Podmoskovie
6/5
BK Novosibirsk
8/13
Home team total points
Over 69.5
5/6
Under 69.5
5/6
Handicap Betting
Khimki-Podmoskovie BK Novosibirsk
Handicap 2-way
+3.5 5/6
-3.5 5/6
Total Points
Over Under
Total Points
141.5 5/6
141.5 5/6
Away team total points
Over 72.5
5/6
Under 72.5
5/6
2nd Quarter Race to 15 Points
Khimki-Podmoskovie
10/11
Neither
28/1
BK Novosibirsk
9/10
2nd Quarter Race to 20 Points
Khimki-Podmoskovie
14/5
Neither
5/6
BK Novosibirsk
11/5
3rd Quarter Race to 5 Points
Khimki-Podmoskovie
11/8
Neither
1000/1
BK Novosibirsk
8/15
3rd Quarter Race to 10 Points
Khimki-Podmoskovie
6/4
Neither
125/1
BK Novosibirsk
1/2
3rd Quarter Race to 15 Points
Khimki-Podmoskovie
7/4
Neither
10/1
BK Novosibirsk
4/7
3rd Quarter Race to 20 Points
Khimki-Podmoskovie
10/3
Neither
11/8
BK Novosibirsk
6/5
Will There Be Overtime?
Yes
12/1
No
1/50
Total points - odd/even
Odd
5/6
Even
5/6