Sat 31/03 18:00
Zlatorog Lasko v Hopsi Polzela Slovenian Liga Telemach