Tue 18/10 15:00
Avtomobilist Yekaterinburg 0 - 0 Lokomotiv Yaroslavl (0-0) PP
Match Betting 60 mins only Who will win the match?
Avtomobilist Yekaterinburg
9/5
Draw
5/2
Lokomotiv Yaroslavl
23/20
Match Betting inc OT and pens Who will win the match?
Avtomobilist Yekaterinburg
11/10
Lokomotiv Yaroslavl
2/3
Total Goals
Over Under
Total Goals 60 mins only (Over/Under)
3.5 5/7
3.5 21/20
Total Goals
Over Under
Total Goals 60 mins only (Over/Under) 2
4.5 8/5
4.5 4/9
Next goal 60 mins only Who will score the next goal? Goal = 0
Avtomobilist Yekaterinburg
19/20
Lokomotiv Yaroslavl
10/11
No Goal
22/1
Total Goals 60 minutes only How many goals will be scored in the match?
No Goals
22/1
1 Goal
11/1
2 Goals
4/1
3 Goals
18/5
4 Goals
16/5
Show more
Handicap Betting
Avtomobilist Yekaterinburg Lokomotiv Yaroslavl
Handicap betting 60 mins only
+1.5 1/3
-1.5 2/1
Avtomobilist Yekaterinburg Lokomotiv Yaroslavl
Handicap betting 60 mins only 2
-1.5 10/3
+1.5 2/11
Avtomobilist Yekaterinburg Lokomotiv Yaroslavl
1st Period Handicap betting
+0.5 1/4
-0.5 5/2
Avtomobilist Yekaterinburg Lokomotiv Yaroslavl
1st Period Handicap betting 2
-0.5 5/2
+0.5 1/4