Tue 18/10 15:00
Avtomobilist Yekaterinburg 1 - 1 Lokomotiv Yaroslavl
Match Betting 60 mins only Who will win the match?
Avtomobilist Yekaterinburg
11/5
Draw
11/5
Lokomotiv Yaroslavl
23/20
Match Betting inc OT and pens Who will win the match?
Avtomobilist Yekaterinburg
11/10
Lokomotiv Yaroslavl
2/3
Total Goals
Over Under
Total Goals 60 mins only (Over/Under)
5.5 6/5
5.5 8/13
Total Goals
Over Under
Total Goals 60 mins only (Over/Under) 2
4.5 1/2
4.5 7/5
Next goal 60 mins only Who will score the next goal? Goal = 1
Avtomobilist Yekaterinburg
23/20
Lokomotiv Yaroslavl
4/5
No Goal
14/1
Total Goals 60 minutes only How many goals will be scored in the match?
2 Goals
14/1
3 Goals
15/2
4 Goals
3/1
5 Goals
16/5
6 Goals
7/2
Show more
Handicap Betting
Avtomobilist Yekaterinburg Lokomotiv Yaroslavl
Handicap betting 60 mins only
+1.5 2/7
-1.5 9/4
Avtomobilist Yekaterinburg Lokomotiv Yaroslavl
Handicap betting 60 mins only 2
-1.5 19/5
+1.5 2/13
Avtomobilist Yekaterinburg Lokomotiv Yaroslavl
1st Period Handicap betting
+0.5 1/10
-0.5 5/1
Avtomobilist Yekaterinburg Lokomotiv Yaroslavl
1st Period Handicap betting 2
-0.5 6/1
+0.5 1/14