Previous setsBest of 3S G P
7 5
7 5
Yi-Fan Xu Xinyun Han
2 0
0 0
00 00
Aces
Double Faults
Service Breaks
Total Points
Yi-Fan Xu
0
1
4
77
Xinyun Han
0
4
2
65
Match Betting Who will win the match? {Variation}
Yi-Fan Xu
SUSP
Xinyun Han
SUSP
Tie break winner Who will win the tie break? - Set {CurrentSet}
Yi-Fan Xu
SUSP
Xinyun Han
SUSP
Set Winner
Who will win the current set? - Set {CurrentSet}
Yi-Fan Xu
Xinyun Han
Current set winner
SUSP
SUSP
Set betting What will be the score of the match in sets?
Yi-Fan Xu 2-0
SUSP
Yi-Fan Xu 2-1
SUSP
Xinyun Han 2-1
SUSP