Mon 17/10 06:57
Yukina Saigo 1 - 0 Satsuki Ito
Yukina Saigo
Sets
1
Pts
40
Satsuki Ito
0
30
Match Betting Who will win the match? Format: 3 sets - Tiebreak in the last set.
Yukina Saigo
SUSP
Satsuki Ito
SUSP
Next game winner Who will win the next game? - Game 18
Yukina Saigo
SUSP
Satsuki Ito
SUSP
Set Winner
Who will win the current set? - Set 2
Yukina Saigo
Satsuki Ito
Current set winner
SUSP
SUSP
Set betting What will be the score of the match in sets?
Yukina Saigo 2-0
SUSP
Yukina Saigo 2-1
SUSP
Satsuki Ito 2-1
SUSP
Next game score betting What score will win the next game? - Game 18
Yukina Saigo to win to love
SUSP
Yukina Saigo to win to 15
SUSP
Yukina Saigo to win to 30
SUSP
Yukina Saigo to win after deuce
SUSP
Satsuki Ito to win to love
SUSP
Show more