Tue 02/01 10:50
Anastasia Pavlyuchenkova v Bencic, Belinda Hopman Cup
Match Betting
Anastasia Pavlyuchenkova
Evens
Bencic, Belinda
4/5
Set 2 Result
Anastasia Pavlyuchenkova
10/11
Bencic, Belinda
4/5
Set 1 Result
Anastasia Pavlyuchenkova
10/11
Bencic, Belinda
4/5
Total Games 21.5 (Over/Under)
Over 21.5
8/11
Under 21.5
Evens
Set Betting
2-0 9/4
2-1 10/3
0-2 2/1
1-2 3/1
Handicap Betting
Anastasia Pavlyuchenkova Bencic, Belinda
Handicap Total Games +0.5/-0.5
+0.5 10/11
-0.5 5/6
Anastasia Pavlyuchenkova Bencic, Belinda
Handicap Total Games +1.5/-1.5
+1.5 4/5
-1.5 10/11
Anastasia Pavlyuchenkova Bencic, Belinda
Handicap Total Games -0.5/+0.5
-0.5 Evens
+0.5 8/11
Total Games 23.5 (Over/Under)
Over 23.5
11/10
Under 23.5
4/6
Total Games 22.5 (Over/Under)
Over 22.5
10/11
Under 22.5
4/5
Set 1 Total 6.5
Over 6.5
1/50
Under 6.5
12/1
Set 1 Total 7.5
Over 7.5
1/9
Under 7.5
5/1
Set 1 Total 8.5
Over 8.5
4/11
Under 8.5
2/1
Set 1 Total 9.5
Over 9.5
10/11
Under 9.5
4/5
Set 1 Total 10.5
Over 10.5
11/4
Under 10.5
1/4
Set 1 Total 12.5
Over 12.5
5/1
Under 12.5
1/9
Set 2 Correct score
6-0 40/1
6-1 14/1
6-2 9/1
0-6 40/1
1-6 14/1
2-6 8/1
Show more
Set 2 Total 6.5
Over 6.5
1/50
Under 6.5
12/1
Set 2 Total 7.5
Over 7.5
1/9
Under 7.5
11/2
Set 1 Correct score
6-0 40/1
6-1 14/1
6-2 9/1
0-6 40/1
1-6 12/1
2-6 8/1
Show more
Set 2 Total 8.5
Over 8.5
4/11
Under 8.5
2/1
Set 2 Total 9.5
Over 9.5
10/11
Under 9.5
4/5
Set 2 Total 10.5
Over 10.5
11/4
Under 10.5
1/4
Number of Sets in Match (Over/Under) 2.5
Over 2.5
6/5
Under 2.5
8/13
Set 2 Total 12.5
Over 12.5
5/1
Under 12.5
1/9