Fri 07/10 20:00 KK Mornar v KK Karpos Sokoli European