Mon 17/10 18:00 Asseco Gdynia v Miasto SzkA Krosno Polish
Money Line
Asseco Gdynia
4/5
Miasto Szk?A Krosno
10/11
Point Spread
Asseco Gdynia -1.5
17/20
Miasto Szk?A Krosno +1.5
17/20
Total Points
Over Under
Total points
151.5 17/20
151.5 17/20