Sun 16/10 19:00 Baskonia v BC Andorra Spanish
Money Line
Baskonia
2/17
BC Andorra
9/2
Point Spread
Baskonia -11.5
10/11
BC Andorra +11.5
4/5
Total Points
Over Under
Total points
167.5 17/20
167.5 17/20
Over Under
Total points in 1st half
83.5 17/20
83.5 17/20
Over Under
1st Quarter Total Points
42.5 10/11
42.5 4/5
1st Half Point Spread
Baskonia -6.5
17/20
BC Andorra +6.5
17/20