Previous setsBest of 3S G P
6 2
6 1
Maximilian Marterer Pedro Martinez Portero
2 0
0 0
00 00
Aces
Double Faults
Service Breaks
Total Points
Maximilian Marterer
2
0
4
57
Pedro Martinez Portero
2
2
0
33
Next game score betting What score will win the next game? - Game {NextGame}
Maximilian Marterer to win after deuce
5/1
Pedro Martinez Portero to win to love
8/1
Pedro Martinez Portero to win to 15
17/4
Pedro Martinez Portero to win to 30
4/1
Pedro Martinez Portero to win after deuce
4/1