Mon 13/11 08:00
Klok, Denys v Polyakov, Vladimir ITF Men Finland F4
Match betting
Klok, Denys
4/7
Polyakov, Vladimir
5/4
Set 1 Result
Klok, Denys
8/13
Polyakov, Vladimir
6/5
Set 2 Result
Klok, Denys
8/13
Polyakov, Vladimir
6/5