Sun 04/06 17:08
17:08 An Yanshi v Orfeo Trujillo Murray Meadow
Head/Head (winner)
An Yanshi
2/9
Orfeo Trujillo
10/3
Total Number of Points
4
4/1
5
11/5
6
2/1
Show more
Correct score
Win-0 9/2
Win-15 11/4
Win-30 3/1
0-Win 40/1
15-Win 18/1
30-Win 11/1
Show more