Extraliga (M)

Inplay & Upcoming

21st Jan

16:00
VK Ostrava v Volejbal Brno
VK Ostrava
17/20
Volejbal Brno
17/20
16:00
Volejbalovy oddil Pribram v VK Karbo Benatky nad Jizerou
Volejbalovy oddil Pribram
1/4
VK Karbo Benatky nad Jizerou
5/2
Czech - Extraliga (M)
VK Ostrava v Volejbal Brno
21 Jan 16:00
5 More
Match betting
VK Ostrava
17/20
Volejbal Brno
17/20
Total Points - Set 1
Over 46.5
21/20
Under 46.5
5/7
Set betting
VK Ostrava 3-0
7/2
VK Ostrava 3-1
16/5
VK Ostrava 3-2
17/4
Volejbal Brno 3-0
18/5
Volejbal Brno 3-1
16/5
Czech - Extraliga (M)
Volejbalovy oddil Pribram v VK Karbo Benatky nad Jizerou
21 Jan 16:00
5 More
Match betting
Volejbalovy oddil Pribram
1/4
VK Karbo Benatky nad Jizerou
5/2
Total Points - Set 1
Over 45.5
8/11
Under 45.5
Evens
Set betting
Volejbalovy oddil Pribram 3-0
13/10
Volejbalovy oddil Pribram 3-1
11/5
Volejbalovy oddil Pribram 3-2
9/2
VK Karbo Benatky nad Jizerou 3-0
11/1
VK Karbo Benatky nad Jizerou 3-1
13/2