Sat 22/10 13:00 BBTS Bielsko-Biala v GKS Katowice Polish