Mon 16/10 06:30 LIVE
Perf_BIP_13102017_BBEn30H49 - A50 Perf Greek A1 2016/2017
Money Line
Sel2
1.50
Sel1
3.29
2-vägshandicap
Sel2 +2.5
1.30
Sel1 -2.5
5.38
1-X-2
Sel2
1.34
Sel1
2.61
Sel3
6.16
Hemmalagets sammanlagda poäng
Sel1 -2.5
11.37
Sel2 -2.5
10.00
Bortalagets sammanlagda poäng
Sel1 2.0
3.06
Sel2 2.0
1.67
2:a perioden - Först till 5 poäng
Sel1
1.45
Sel2
2.15
Sel3
4.83
1:a perioden - Först till 5 poäng
Sel1
1.67
Sel2
1.72
1:a perioden - Först till 10 poäng
Sel1
1.22
Sel2
1.37
1:a perioden - Först till 15 poäng
Sel2
2.10
Sel1
3.00
1:a perioden - Först till 20 poäng
Sel2
1.38
Sel1
1.56
2:a perioden - Först till 10 poäng
Sel1
1.97
Sel2
3.91
2:a perioden - Först till 15 poäng
Sel3
2.00
Sel2
2.15
Sel1
3.44
2:a perioden - Först till 20 poäng
Sel3
1.39
Sel2
1.88
Sel1
7.50
3:e perioden - Först till 5 poäng
Sel3
1.23
Sel1
1.84
Sel2
2.17
3:e perioden - Först till 10 poäng
Sel3
1.80
Sel2
2.58
Sel1
10.77
3:e perioden - Först till 15 poäng
Sel1
1.19
Sel3
SUSP
Sel2
SUSP
3:e perioden - Först till 20 poäng
Sel3
SUSP
Sel2
SUSP
Sel1
SUSP
4:e perioden - Först till 5 poäng
Sel3
1.24
Sel1
2.51
Sel2
6.62
4:e perioden - Först till 10 poäng
Sel2
2.02
Sel1
2.12
Sel3
3.17
4:e perioden - Först till 15 poäng
Sel2
1.40
Sel1
2.04
Sel3
3.41
4:e perioden - Först till 20 poäng
Sel1
1.10
Sel3
2.40
Sel2
9.50
Totalt antal poäng (ojämnt/jämnt)
Sel2
1.85
Sel1
18.66